Review

"Een aanbesteding kun je verliezen op tekst"

Een aanbesteding kunt u zeker verliezen op tekst. Meer dan de helft van onze klanten geven aan dat ze een aanbesteding weleens aantoonbaar verloren hebben op tekst. Feedback na uitschakeling was dan bijvoorbeeld: ‘Uit de tekst is niet gebleken dat…’

Wij reviewen uw teksten op onderscheidende waarde en zullen daarbij suggesties bieden hoe de tekst verder verbeterd kan worden. Als we daar direct de mogelijkheid toe zien, dan herschrijven we de teksten zodat de zinnen SMART geformuleerd zijn of we geven opmerkingen en tips over hoe u de tekst concreet en SMART op kan zetten.

Een ander belangrijk deel van de review is de analyse van de tekst aan de hand van de vraagstelling. Hierbij geven wij tips voor een eventuele herstructurering van de tekst, waarbij we kijken naar een logisch tekstverloop. 

Copyright © Tenderbirds