Inkoopadvies

 "Een goede voorbereiding is meer dan het halve werk"

Het voorbereiden van een aanbesteding kost veel tijd. Enerzijds zal het aanbestedingsproces ingericht moeten worden, anderzijds is er veel denkwerk nodig om te definiëren wat echt nodig is om de specifieke doelstellingen van de organisatie te realiseren. Vaak is daarbij de blik van buiten -dus die van de inschrijvers- verfrissend en zorgt dit voor een nieuw perspectief. Tenderbirds kan daarom ook aan de inkoopzijde meedenken bij aanbestedingen die een grote impact kunnen hebben op de organisatie. Wij zijn gespecialiseerd in trajecten waarbij een intensieve dialoog met de markt noodzakelijk is voordat de definitieve aanbesteding is gepubliceerd.

Wie bieden onder andere het volgende aan:

  • Ervaren business consultants die het vak zowel vanuit de inschrijver als vanuit de inkoper kennen
  • Een nieuw perspectief op aanbesteden
  • Betere relatie met de marktpartijen die de kwaliteit ten goede komen
  • Oplossingen voor innovatief aanbesteden 
  • Korte lijnen met een zeer betrokken organisatie
Copyright © Tenderbirds