Ondersteuning

Om welke reden u ook wilt inschrijven: we verzorgen een traject op maat. Bij gunning op kwaliteit zult u teksten ter onderbouwing van de offerte moeten meesturen. Op basis van deze teksten beslist de opdrachtgever of zij de opdracht aan u gunnen of aan uw concurrent. Het mag duidelijk zijn dat er nogal wat afhangt van de kwaliteit van deze teksten.

Om goede teksten te schrijven moeten u en uw team eerst goed weten waar het bedrijf staat. Wat is de positionering op de markt? Loopt u vooruit ten opzichte van de concurrentie of juist niet? Kent u de opdrachtgever goed? Wat heeft u nodig om de opdrachtgever (nog) beter te leren kennen?

Wij stellen  vervolgens met u een stappenplan en checklist op, behoeden u voor valkuilen, helpen u met het uitzetten van de actiepunten binnen uw organisatie, formuleren samen met u de vragen voor de Nota van Inlichtingen en staan garant voor de optimale inschrijving

Copyright © Tenderbirds