"Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet" - Socrates

Doen jullie ook europese aanbestedingen?

U kunt bij ons terecht voor alle nationale en Europese aanbestedingen, RFI’s, RFP’s en BVP-trajecten. De opdrachtwaarden lopen uiteen van € 10.000 tot € 50.000.000. Wilt u weten wat wij voor u op dit vlak kunnen betekenen? Klik dan hier

Wat zijn CPV codes?

De Common Procurement Vocabulary (CPV) is een gemeenschappelijke woordenlijst van de EU, waarmee codes worden toegekend aan alle mogelijke soorten overheidsopdrachten voor diensten, leveringen en werken. Aanbestedende diensten moeten bij Europese aanbestedingen dit classificatiesysteem toepassen. De CPV codes zijn net weer in 2018 aangepast.

Wat zijn de beginselen van het aanbestedingsrecht?

Bij aanbestedingen gelden drie beginselen en wel gedurende het gehele aanbestedingsproces. Als er een geschil is, wordt het handelen van aanbestedende dienst daaraan getoetst.

 • Het gelijkheidsbeginsel, op grond waarvan aanbestedende diensten verplicht zijn alle inschrijvers gelijk te behandelen;
 • Het transparantiebeginsel, dat meebrengt dat de gehele aanbestedingsprocedure transparant en controleerbaar moet zijn;
 • Het objectiviteitsbeginsel, dat vereist de aanbestedende dienst objectief optreedt en op inhoud controleerbaar is

Zie voor meer informatie ook onze blog over de gids van proportionaliteit

Wat is een UEA?

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is het Europees standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen zowel boven als onder de Europese aanbestedingsdrempel.

Het UEA is een Eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure. Inschrijvers hoeven dan niet het volledige bewijsmateriaal bij inschrijving te verstrekken, wat de administratieve lasten verlicht.

Zijn er keurmerken voor tenderen?

Ja, aanbestedende diensten mogen specifieke keurmerken eisen, wanneer zij werken, leveringen of diensten met specifieke milieu-, sociale of andere kenmerken willen aankopen. De eis van een keurmerk mag zowel worden opgenomen in de technische specificaties van de opdracht, als in de gunningscriteria of in de contractvoorwaarden betreffende de uitvoering van de opdracht 

Waar kan ik aanbestedingen vinden?

Internationale (Europese) aanbestedingen kunt u vinden via: TED (Tenders Electronic Daily)

Alle Nederlandse aanbestedingen kunt u vinden via: Tenderned

Daarnaast zijn er verschillende commerciële aanbieders, zoals NegometrixAanbestedingskalender en Commerce-hub. Echter aanbestedende organisaties zijn verplicht om altijd de aanbesteding via Tenderned aan te kondigen.

Waarom aanbesteden?

Aanbesteden is de manier om professioneel opdrachten in de markt te zetten. Door concurrentiestelling optimaliseren aanbestedende diensten hun kansen op de beste prijs-kwaliteitverhouding en worden vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd.

Wie is verplicht om een opdracht aan te besteden?

In de Europese regelgeving staat welke overheidsinstanties opdrachten moeten aanbesteden. Dit noemen we aanbestedende diensten. De Algemene Richtlijn noemt:

 • de Staat en zijn territoriale lichamen, zoals gemeenten en provincies;
 • publiekrechtelijke instellingen en verenigingen gevormd door één of meerdere van deze lichamen of instellingen, denk aan academische ziekenhuizen en universiteiten;
 • nutssectoren (zoals elektriciteit, water).

Hoe vul een UEA in?

Voor het invullen en genereren van het UEA maken aanbestedende diensten gebruik van de UEA-module in TenderNed, het interactieve pdf-formulier en de Europese online tool.

 • UEA-module TenderNed
  De ESPD-tool van de Europese Commissie is ook beschikbaar via het dashboard in TenderNed. Het resultaat is een XML- en PDF-bestand van het UEA, die de aanbestedende dienst toevoegt aan de aanbestedingsstukken en nog kan wijzigen voor publicatie. Inschrijvers vullen deze vervolgens in via de UEA-module in TenderNed en voegen het document toe aan hun inschrijving via TenderNed. Het uiterlijk, de inhoud en de functionaliteit zijn overwegend gelijk aan de tool van de Europese Commissie.
  Hoe kan ik een UEA aanmaken en toevoegen aan mijn aanbesteding? 
 • Interactieve pdf-formulier
  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft als service naast de UEA-tool van de Europese Commissie een interactief pdf-formulier laten opstellen.
  Meer informatie: Interactieve pdf UEA en toelichting op gebruik
 • ESPD-tool Europese Commissie
  De Europese Commissie biedt een online tool voor het genereren van het UEA.
  De tool spreekt over selectiecriteria (Deel IV) waar in de Aanbestedingswet 2012 over geschiktheidseisen wordt gesproken.
 • Meer informatie: ESPD-tool en overzicht tips voor gebruik
Copyright © Tenderbirds