Benoem een solution architect

Een aanbestedende dienst heeft een vraag die wordt geformuleerd in de gepubliceerde stukken van de tender. En met een rechttoe rechtaan antwoord win je niet. Het onderscheidende vermogen dat uit jullie inschrijving moet komen zal duidelijk naar voren moeten komen. Maar wanneer iedereen knetter druk is het het maken van stukken en het op tijd gereed hebben daarvan, is er vaak alleen ruimte voor het bedenken van slimmigheden op jouw reguliere aanbod. Je gaat dan uitleggen waarom jouw propositie zo goed aansluit op dat wat de klant vraagt, en met een beetje creativiteit verzin je nog wat extra's om het verschil te kunnen maken. Soms kom je ermee weg, maar vaak moet je meer verschil maken om echt te kunnen winnen.

Zorg ervoor dat er iemand in het tender team zit is die niet bezig is met het produceren van teksten. Speel diegene vrij om vanaf een afstand te kijken naar wat jullie denken aan te moeten bieden. Iemand die in de huid van de klant kruipt, zich dan afvraagt of het voorstel gaat bijdragen aan de vreugde. Of dat het zo moeilijk kiezen is omdat alles zo op elkaar lijkt. Die rol, dat is die van de solution architect.

Biedt de inschrijving de ultieme oplossing?

Een solution architect is een term die ook voorkomt in de ICT. In deze wereld zal de solution architect ervoor zorgen dat de aangedragen oplossing gaat werken. Ga een inschrijving als Solutions beschouwen. Dan houdt een solution architect in de gaten of de inschrijving aan alle eisen voldoet, een persoon die genoeg afstand tot de teksten heeft om alles te kunnen overzien, die de inschrijving afstemt op de eisen en karakteristieken van het bedrijf. 

De solution architect houdt overzicht

De term architect wordt natuurlijk niet zomaar gebruikt. Was een architect in eerste instantie een ontwerper van gebouwen (die dingen waar je in kan werken of wonen), de term heeft de laatste decennia wat verbreding ondergaan. Want een ICT-oplossing wordt ook heel vaak vergeleken met een gebouw (waarbij soms loze deuren in zijn verwerkt: 'dode' code die nooit wordt geraakt bijvoorbeeld, zonde van het schrijven daarvan toch?). Vergeten wordt vaak dat de kennis van een architect berust op een ervaring van duizenden jaren bouwen en ontwerpen, en dat dat in de ICT heel wat minder is. Iemand die de totale oplossing 'voor ogen heeft', die vooral overzicht heeft maakt dat het klopt. Ook en vooral bij het aanbieden van een oplossing aan een aanbestedende dienst. 

Door de bomen het bos niet meer zien. Neem afstand. Laat de solution architect afstand nemen. Die ziet het bos, terwijl jij de bomen bestudeert. Samen zorgt dat voor een onovertroffen inschrijving.

Copyright © Tenderbirds